Regulamin

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Skorzystanie z naszych usług jest równoznaczne z akceptacją poniższych punktów.

1. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać odpowiedni strój i obuwie zabezpieczające ich przed chłodem

2. Dzieci poniżej 12 lat mogą uczestniczyć w kuligu tylko pod opieką dorosłych.

3. Podczas jazdy uczestnicy:

a) nie stają w saniach i sankach

b) nie wychylają się z sań i sanek

c) nie wkładają nóg między płozy sanek

4. Bez zgody prowadzącego uczestnicy nie wchodzą i nie opuszczają sań i sanek.

5. O przypadkach złego samopoczucia, skaleczeniach lub sytuacjach budzących niepokój należy natychmiast informować opiekunów lub organizatora.

6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność przy ognisku.

7. We wszystkich miejscach pobytu oraz na trasie przejazdu, uczestnicy zachowują się kulturalnie i bezpiecznie.

Dziękujemy